top of page
1690190580.png
איך לא לעשות סטרטאפ

"הכתיבה מייצרת אצלי משמעות לסגירה. אולי מישהו ילמד מהטעויות שעשיתי ויוכל לעבור דרך קלה יותר ופחות מתסכלת. אבל האמת המרה היא שאנחנו, היזמים, הרבה פעמים חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב מכולם. וזו תכונה שבלעדיה אי אפשר לעשות את זה. 

אי אפשר לקפוץ למים ש 90 אחוז מהאנשים טובעים בהם, בלי להיות בטוחה ב 100% שאת שוחה יותר טוב מכולם. וגם אם הידיעה הזו לא מבוססת, או שגויה לגמרי, היא נחוצה בשביל לעשות את הצעד הראשון ולקפוץ למים. "

Thanks for submitting!

bottom of page